19. октобра, 2021.

Да ли нам је опет потребна индустријска политика?

Бајденова кампања прошле и изјаве током ове године, посебно предлог да се до 2030. преполови емисија угљен-диоксида, симболички означавају прекид вишедеценијског економског размишљања које је прописало […]
2. октобра, 2021.

Мијат Лакићевић: Ђурићи и Ђурићи увеоци

Након краће упоредне анализе Милојко Арсић констатује да “су ниво и квалитет образовања у Србији приближно у складу с њеним нивоом развијености”. Из тога даље извлачи […]