2. октобра, 2021.

Мијат Лакићевић: Ђурићи и Ђурићи увеоци

Након краће упоредне анализе Милојко Арсић констатује да “су ниво и квалитет образовања у Србији приближно у складу с њеним нивоом развијености”. Из тога даље извлачи […]