10. августа, 2021.

Кинези добили зелено свјетло за градњу амбасаде

Припремни радови за изградњу резиденције започети су још у јуну прошле године, а представници амбасаде Кине су 2020. затражили од Секретаријата за планирање и уређење простора и заштиту животне средине Главног града да им изда урбанистичко-техничке услове за изградњу резиденцијалног објекта са становима између комплекса “Kапитал Плаза”, Дуванског комбината и Клиничког центра