4. октобра, 2021.

Напредовање у кружном току

Мало је примjера који потврђују филозофску тезу да је “историја вjечно враћање истог”, као што о томе свjедочи примjер друштвене и економске збиље у Србији. Фасцинира […]