1. октобра, 2021.

„Прекаријат“ као темпирана бомба

За једну нову класу привремено и повремено запослених, запослених на одређено вријеме, оних који су истовремено слабо плаћени, а уз то и често радно незаштићени, може […]