Три лијепе мајке Србије
5. октобра, 2021.
Најтежи су унапријед добијени мечеви
6. октобра, 2021.
Прикажи све

Суфицит у августу 61,5 милиона еура

Приходи буџета у августу износили су 190,1 милион еура (Фото: Министарство финансија и социјалног старања

Суфицит државног буџета у августу ове године износи 61,5 милиона еура, чиме је настављен тренд позитивног резултата.

То је трећи мјесец заредом да се остварује суфицит који, укључујући јун и јул, укупно износи 105,7 милиона еура.

Суфицит буџета у августу већи је четири пута у односу на исти мјесец 2019. године, која је била рекордна по приходима од туризма, а тада је износио 14,4 милиона еура.

Трећи мјесец заредом се остварује суфицит (Фото: Министарство финансија и социјалног старања)

Буџетски суфицит у тромјесечном овогодишњем периоду у износу од 105,7 милиона еура резултат је превасходно ефеката љетње туристичке сезоне, као и унапријеђене пореске дисциплине усљед имплементације електронске фискализације пореских регистар каса.

Добра наплата прихода у највећој мјери је компензовала ефекте неусвајања измјена закона који су били предуслов за спровођење мјера усмјерених на генерисање нових извора прихода планираних Законом о буџету за 2021. годину. Такође, издаци који су реализовани у износу нижем од планираног у значајној мјери су допринијели остварењу суфицита.

У складу са кретањем прихода и расхода, за осам мјесеци (јануар – август) 2021. године, остварен је дефицит буџета у износу од 57,4 милиона еура или 1,2% БДП-а и мањи је за 126,1 милиона еура или 68,7% од планираног. У односу на исти период 2020. године, дефицит је мањи 253,9 милиона еура или 81,6%.

Према томе, дефицит буџета је са 3,5% БДП-а, колико је износио у периоду јануар – мај, смањен на 1,2% БДП-а за јануар – август 2021. године.

Приходи буџета у периоду јануар – август ове године износили су 1.172,2 милиона еура или 25,3% БДП-а, што је у односу на исти период претходне године више за 148,9 милиона еура или 14,5%. У односу на план, наплата прихода је већа за 5,2 милиона еура или 0,4%, што указује на успјешност планирања прихода у години изузетне економске неизвјесности изазване пандемијом, посебно у дијелу прихода који се генеришу од туризма.

Најбољи показатељ опоравка економске активности су приходи од ПДВ-а који се већи у односу на планиране за 34,2 милиона еура или 8,7%, док су у односу на исти период 2020. године већи за 82,7 милиона еура или 24,0%. Доброј наплати по овом основу допринијели су и већа пореска дисциплина, као и спровођење електронске фискализације пореских регистар каса.

Приходи од акциза такође биљеже раст у односу на упоредни период 2020. године, као и у односу на план и то за 20,1 милиона еура или 15,2%, односно 5,3 милиона еура или 3,6%. То је постигнуто, упркос чињеници да још нису усвојена предложена законска рјешења која су предвиђала повећање акциза на поједине акцизне производе, а која су у скупштинској процедури од средине маја.

Милојко Спајић, министар финансија и социјалног старања (Фото: Влада Црне Горе)

Значајан раст у односу на претходну годину забљежен је и код категорије остали приходи у износу од 26,1 милиона еура као посљедица уплате добити остварене у 2020. години од привредних друштава у већинском власништву државе. У односу на план, ова категорија је мања за 12,2 милиона еура илил 21,3% као резултат чињенице да се приликом планирања узима процјена финансијских резултата привредних друштава, а уплате су сходно њиховим коначним финансијским исказима.

Приходи буџета у августу износили су 190,1 милиона еура, што је више за 48,8 мил. € или 34,5% у односу на исти мјесец претходне године, док је у односу на план више за 8,6  или 4,7%. Остварена наплата у августу је и изнад августа 2019. године за 16 милиона еура или 9,2%.

Расту прихода у августу у највећој мјери допринијела је наплата прихода од ПДВ-а која је на нивоу од 82,2 милиона еура, што је више чак и у односу на август 2019. године, а која је била рекордна година по оствареном промету када је нето наплата ПДВ-а износила 71,7 милиона еура.

Издаци буџета у периоду јануар – август 2021. године износили су 1.229,7 милиона еура или 26,5% процијењеног БДП-а и у односу на планиране мањи су за 120,9 мил. € или 8,9%. У односу на исти период 2020. године, издаци буџета мањи су за 105,0 милиона еура или 7,9%.

Мање остварење у односу на планиране забиљежено је код готово свих категорија издатака.

У структури буџетских издатака, текући издаци остварени су на нивоу од 532,4 милиона еура и мањи су за 52,7 милиона еура или 9,0% у односу на планиране. У односу на упоредни период 2020. године, текући издаци су мањи за 16,6 милиона еура или 3,0%.

Капитални издаци, реализовани су у износу од 83,1 милиона еура, што је за 56,2 милиона еура или 40,3% мање од планираних, док су у односу на извршење у истом периоду 2020. године мањи за 46,6 милиона еура или 35,9%. Остварење капиталних издатака у највећој мјери опредјељује реализација која зависи од динамике извођења радова, а очекује се да буде значајно побољшана у предстојећем периоду, посебно имајући у виду рокове за завршетак изградње приоритетне дионице аутопута.

У односу на претходну годину, веће остварење издатака забиљежено је код:

Бруто зарада и доприноса на терет послодавца у износу од 26,8 милиона еура, или 8,1% усљед повећања зарада у секторима здравства и просвјете, као и различитог третмана фонда бруто зарада Универзитета Црне Горе током 2020. године у односу на период привременог финансирања током 2021. године.

Извор: Министарство финансија и социјалног старања

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *