Tag: Стрип

Девета уметност: „Божји људи Боре Станковића” Бориса Станића О вечитим божјацима

Пише: Илија Бакић Студентски културни центар Нови Сад међу својим бројним активностима посвећено објављује и албуме овдашњих савремених…