Tag: Саво Парача

Скица за портрет Сава Параче и жал за оглоданим милионима

Одломио врат Саво да студира у Београд. Била оскудна времена и прилике, што није срамота, па му мајка…