20. октобра, 2021.

Срби и Сарајево данас, између хармонике и литургије: Хладне воде са Башчаршије

Све до 1992, све до распада Југославије и почетка рата у Босни и Херцеговини, граду Сарајеву су административно припадале и општина Пале и општина Стари град. […]