16. октобра, 2021.

Несуђени глумац

Текст je објављен у листу „Пионири” 30. маја 1952, који је уређивао Душко Радовић Девет питања поставили смо Иву Андрићу, једном од најпознатијих наших живих писаца. […]