25. октобра, 2021.

Мрзе нас и блате на наш рачун – од наших пара

Понекад човјек и очигледне ствари мора објашњавати. Чинити их још више очигледнијим, иако су већ очигледне. Циљ је да се дозове памети и најнезнавенији који то […]